ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิรพยาบาล ประจำปี 2560

ประชุมวิชาการ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิรพยาบาล poster
ประชุมวิชาการ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิรพยาบาล agenda

Vajira Emergency Medicine Conference 2017

วัน เวลา: 1 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 6 ตึกเพชรรัตน์

อัตราค่าลงทะเบียน 800 บาท (รวม workshop)

 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ


Fatal error: Unsupported operand types in /home/taemor/public_html/sites/all/modules/rules/includes/faces.inc on line 233