สมัครสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจะได้ครับ

 • ส่วนลดค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ และเครือข่าย
 • ข่าวสาร update จากสมาคม
 • สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ภายใต้กิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ

อัตราค่าสมาชิก: 1,000 บาท

ระยะเวลาเป็นสมาชิก: ตลอดชีพ

ผู้สนใจสามารถสมัครโดย

 • Download ใบสมัคร
 • กรอกใบสมัคร ส่งมาที่
  สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย Thai Association for Emergency Medicine
  เลขที่ 2 อาคารศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-8223-4
  โทรสาร: 0-2354-8224
  email: contact@taem.or.th

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ