การอบรมวิชาการ “การทบทวนความรู้เพื่อความ เป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ” (ภาคทฤษฎี) 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

Date: 
22/02/2016 to 24/02/2016

กำหนดการ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ โทร. 091-7745110
  2. คุณศิวพร โฉมเกิด โทร. 02-2012404

กลุ่มเป้าหมายการบรรยาย : แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1, 2, 3 จำนวน 200 คน 

โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ (ภาค lab/OSCE) 2-3 มีนาคม 2559

Date: 
02/03/2016 to 03/03/2016

สถานที่:

  • วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น ๔ และ ห้องฝึกทักษะชั้น ๕ 
  • วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ห้องประชุม ๗๐๐๘ ตึกสยามินทร์ชั้น ๗ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการประชุม 

  • วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ (osce) ค่าลงทะเบียน 1500 บาท (รับจำกัด 80 คน)
  • วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียน 1000 บาท 
  • สองวัน ค่าลงทะเบียน 2500 บาท 

 

การชำระค่าลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อ Matching แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

ดูรายละเอียดด้านใน

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2559

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปัจจุบันมีตำแหน่งฝึกอบรม 116 ตำแหน่ง มีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา
รอบที่ 1 วันที่ 12 – 30 ตุลาคม 2558
รอบที่ 2 วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2558

ผู้สมัครกรอกใบ Matching Programme ส่งไปที่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ โดยระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1 - 3 สถาบัน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

Subscribe to สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย RSS

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ